2010-12-18

google and geography...

Google LatLong: Imagery Update - Week of December 12th

snippet:


Switzerland: Gävleborgs Län, Jönköpings Län, Uppsala Län, Västerbottens Län, and Västra Götalands Län


always great to see how limited are the skills of some people :-(